assignment help of any complexity for students https://book-success.com/
Son Dakika Haberleri
Anasayfa / Makaleler / Miras Hukuku ve Mal Paylaşımı Davaları

Miras Hukuku ve Mal Paylaşımı Davaları

Mirasbırakanın mallarının mirasçılarını intikali sağlamak amacıyla, miras hukuku ve mal paylaşımı davalarından kaynaklı miras davalarını ele aldığımız bu makalemizin sizler için faydalı olmasını dileriz.

Miras Hukuku Nedir?

Mal paylaşımı ve miras hukuku Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Miras hukuku denildiğinde akla ilk olarak ölen kimse, bırakılan mallar, geride kalanlar, haklar ve borçlar girmektedir. Miras hukuku bu karmaşık ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.  Ölen kişinin sağlığında sahip olduğu malvarlığı , öldüğü zaman tereke olarak adlandırılır.  Tereke içerisine ayni haklar ( mülkiyet, sınırlı ayni hak ), borçlar hukukuna ait ilişkiler ( hak ve borçlar ), ( sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar ), zilyetlik, fikri haklar girmektedir.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras hukukunda mal paylaşımı önemli bir konudur. Mirasta mal paylaşımı rızai paylaştırma elden paylaştırma ve paylaştırma davası olmak üzere 2 ‘ye ayrılmaktadır. Rızai paylaştırma, paylaştırma sözleşmesi yapılarak olur. Paylaştırma davası ise yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesidir.

Mirasçılar her zaman miras için mal paylaşımını isteyebilirler. Paylaşmanın geciktirilmesi durumunda ise paylaşmaya gidilmez. Paylaşmanın geciktirilmesi sözleşme ile öngörülebilir veya kanunda öngörülen bir geciktirme sebebi söz konusu olabilir.

Mirasın paylaştırılmasından önce ileri sürülecek bir takım talepler söz konusudur. Bunlar;

  • Çocukların ve torunların tazminat talebi,
  • Ceninin varlığı halinde ananın nafaka talep hakkı,
  • Miras bırakanla birlikte yaşayanların talep hakkıdır.

Miras hukukunda bir kimsenin ölümü ile terekesi onun mirasçılarına geçer. Mirasın intikalinde , miras bırakanın bütün haklarının ve borçlarının mirasçıya geçmesi söz konusudur. Terekedeki haklar ve borçlar bir bütün halinde herhangi bir işleme gerek kalmadan intikal eder. Böylece mirasçılar külli halef olur. Bunlar terekeye elbirliği ile malik olurlar. Terekeye külli halef olanlar miras bırakanın borçlarından da bütün mal varlıkları ile ve müteselsil sorumlu olurlar.   Miras kanundan dolayı mirasçılara geçer. Mirasçılar arasında miras ortaklığı doğar.

Mirasın açılması için miras bırakan açısından; miras bırakanın ölmüş olması gerekir.

Mirasçı açısından ise; mirasa ehil olması, sağ olması, mirastan mahrum olmaması gerekir.

Yasal ve atanmış mirasçı dilerse kendisine kalan mirası reddedebilir.

Miras Avukatı ve Mirasın Paylaştırılması

Mirasın paylaştırılması, mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında bazen sorunlar yaratabilmektedir. Taraflar arasında uyuşmazlıklar çıkmakta ve sıklıkla bu durum dava konusu edilmektedir. Dava konusu edilen mirasın paylaştırılmasında taraflar gerek uzlaşı gerekse mahkemede temsil vasıtasının yerine getirmesi için miras avukatına başvurmaktadır.

Mirasın paylaştırılmasında miras avukatı, mahkeme sürecinden önce taraflar arasında bir uzlaştırmacı ve arabulucu gibi sürecin sonuçlanmasını sağlar. Mirasçılar arasında protokolleri hazırlar ve akabinde tapu tescil işlemleri ve diğer resmi işlemleri de sonlandırır.”Stay up-to-date on the latest online betting trends and promotions by visiting https://www.companiesthatbuyhouses.co/california/home-buying-company-coachella-ca/, the ultimate guide to Mobilbahis and other top-rated online betting platforms.”

Miras Hukuku Kapsamında Mirasçıların Belirlenmesi, Mirasın Paylaştırılması, Mirasın Reddi, Vasiyetnamenin İptali, Vasiyetnamenin Açılması ve Yerine Getirilmesi ve Mirasbırakanın Ölmeden Önce Yapmış Olduğu Tasarrufların İptali vb. Miras Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak ve Sorunlarınıza Çözüm Bulabilmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Avukat Nida KUTTAŞ

Önerilen Haber

Boşanma Avukatı, Boşanma Davaları Avukatı

Boşanma Davaları ve Boşanma Avukatı

Evliliği sona erdiren sebeplerden bir tanesi boşanmadır. Boşanma sadece kanunda sayılan sebeplerin varlığı halinde dava …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşanma Avukatı Ankara Eşya Depolama Evden eve nakliyat Sigortalı Evden eve nakliyat ümitköy eşya depolama