assignment help of any complexity for students https://book-success.com/
Son Dakika Haberleri
Anasayfa / Boşanma Hukuku / Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Sizler için kaleme aldığımız bu makalede Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 2019/930 Esas, 2020/60 Sayılı Kararında çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi durumunda, aile mahkemesinde görülmekte olan boşanma davasının hukuki durumu değerlendirilmiştir.

Boşanma Davasında Kararın İstinaf Edilmesi ve Karara İtiraz Edilmesi

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 29/02/2012 yılında evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalının müvekkiline sürekli şiddet uyguladığını, çeşitli bahaneler bularak eve geç geldiğini, yaklaşık bir yıl önce de müvekkilini annesine gönderdiğini, daha sonra da boşanma davası açacağını söyleyerek müvekkilinin gelmesini istemediğini söylediğini, çocuğun davalıda kaldığını, müvekkiline göstermediğini belirterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, müvekkili ve çocuk için aylık 500,00’er TL tedbir nafakasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davacı vekili bu dosyayla birleştirilen Şanlıurfa 2. Aile Mahkemesinin 2017/24 esas sayılı dosyasına verdiği dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkiline ait takıları alarak kendisine kaçak sigara aldığını belirterek, müvekkiline ait ziynet eşyalarının aynen iadesine, iadesinin mümkün olmaması halinde bedelinin, boşanma nedeniyle de yasal faizi ile birlikte 25.000,00’er TL maddi ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ortada hiçbir neden yokken davacının seninle bir hayat yaşamayı istemiyorum diyerek baba evine döndüğünü, bir daha geri gelmediğini, müvekkilinin davacının çocuğu görmesine engel olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili bu dosyayla birleştirilen Şanlıurfa 2. Aile Mahkemesinin 2016/835 esas sayılı dosyasına verdiği dava dilekçesinde özetle; ortada hiçbir neden yokken davacının seninle bir hayat yaşamayı istemiyorum diyerek baba evine döndüğünü, bir daha geri gelmediğini belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Boşanma Davasında İlk Derece Mahkemesinin Kararı

İlk Derece Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda; davacı tarafından açılan tedbiren velayet ve tedbir nafakasına ilişkin davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından açılan boşanma davasının reddine, davacı tarafından açılan ziynet eşyası davasının kabulüne karar verilmiştir.

Boşanma Davasında Boşanma Kararının İstinaf Sebepleri

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Boşanma Davasında Verilen Kararın İstinaf İncelemesi

HMK’nın 355. maddesine göre resen gözetilecek kamu düzenine aykırı haller dışında istinaf incelemesi istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır .

Dava, TMK’nın 197. maddesine göre tedbir nafakası ile velayetin tedbiren verilmesi, birleşen davalar ise evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma ve ziynet eşyası ile boşanmanın fer’isi olan maddi ve manevi tazminata ilişkindir.

Davacı vekili, 06/01/2020 tarihli dilekçesi ile tarafların boşanma konusunda anlaştıklarını, aralarında protokol düzenlediklerini belirterek, tarafların ibraz ettiği protokol doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Tarafların istinaf incelemesi aşamasında çekişmeli olarak açılan boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirdikleri, buna ilişkin protokolü dosyaya ibraz ettikleri ve anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesini talep ettikleri dikkate alındığında, İlk Derece Mahkemesince bu protokol uyarınca işlem yapılması gerektiğinden, davalının istinaf başvurusunun esasa girilmeksizin bu yönden kabulüne, kararın münhasıran bu sebeple kaldırılmasına, anlaşma doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Avukat Nida KUTTAŞ

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmesi

Önerilen Haber

Boşanma Davası Devam Ederken Davacının Ölmesi

Boşanma toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sonlandırılmasıdır. Türk Medeni Kanununun boşanma bağladığı sonuçlar vardır. Bunlardan …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşanma Avukatı Ankara Eşya Depolama Evden eve nakliyat Sigortalı Evden eve nakliyat ümitköy eşya depolama