assignment help of any complexity for students https://book-success.com/
Son Dakika Haberleri
Anasayfa / Boşanma Hukuku / Mutlak Boşanma Sebeplerinden Zina İle İlgili Yargıtay Kararı

Mutlak Boşanma Sebeplerinden Zina İle İlgili Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/6633
Karar : 2020/443
Tarih : 28.01.2020

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise katılma yoluyla; her iki dava sebebine dayalı hüküm kurulması, kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmolunan tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın öncelikle zina (TMK m. 161) kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine (TMK m. 166/1) dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş; mahkemece kadının zina hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinin reddine blenderunderground, TMK 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Hüküm davacı kadın tarafından, zina hukuki sebebine dayalı olarak kabul edilmemesi, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmiş olup Dairemizin 2016/14658 esas ve 2018/1859 karar sayılı bozma ilamı ile

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı erkeğin, evlilik devam ederken yabancı uyruklu bir kadın ile ilişkisinin olduğunu, eşine karşı sadakatsiz davrandığını ancak zinanın dava tarihinde devam ettiğinin ve halen sürdüğüne ilişkin kesin kanıtlar bulunmadığı belirtilerek, kadının zina davasını ispatlayamadığı kabul edilmiş ise de, gerek tanık olarak dinlenen ortak çocuk Altay, gerek ise diğer tanık …’ın beyanları dikkate alındığında davalı erkeğin dava açıldığı tarihe kadar başka bir kadınla yaşamaya devam ettiği davacı tarafından dosyaya sunulan fotoğraflardan ve tanık anlatımlarıyla anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir. O halde davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmadığına karar verilmiştir.

Mahkemece; bozma sonrasında “Davanın her iki boşanma sebebi yönünden kabulü ile, TMK m. 161 ve 166/1 maddeleri gereğince davalının subut bulan zinası ve evlilik birliğinin güven sarsıcı davranış ve sadakatsizlik sebebiyle temelinden sarsılması” nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Davacı kadın öncelikle zina (TMK m. 161) kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine (TMK m. 166/1) dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuştur.

Zina, mutlak boşanma sebebidir. Zina vakıasının gerçekleşmesi halinde boşanma sebebi gerçekleşmiş sayılır. Zina, olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine kademeli olarak dayanılmış ise; zinanın ispatlanması halinde, bu sebeple boşanma kararı verilmesi gerekir.

Böyle bir durumda artık genel boşanma sebebinin şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaz ve bununla ilgili ayrıca bir hüküm oluşturulması da gerekmez.

Boşanma Hukuku Kapsamında Boşanma Davaları İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Boşanma Avukatı İle İletişime Geçebilirsiniz.

Avukat Nida KUTTAŞ

Önerilen Haber

Boşanma Avukatı, Boşanma Davaları Avukatı

Boşanma Davaları ve Boşanma Avukatı

Evliliği sona erdiren sebeplerden bir tanesi boşanmadır. Boşanma sadece kanunda sayılan sebeplerin varlığı halinde dava …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşanma Avukatı Ankara Eşya Depolama Evden eve nakliyat Sigortalı Evden eve nakliyat ümitköy eşya depolama