assignment help of any complexity for students https://book-success.com/
Son Dakika Haberleri
Anasayfa / Makaleler / Tazminat Hukuku Alanında Tazminat Davası Avukatı

Tazminat Hukuku Alanında Tazminat Davası Avukatı

Tazminat davası kendi içinde, maddi ve manevi olarak zarara uğramış kişilerin, bir miktarda olsa, zararlarının giderilmesi amacını barındırmaktadır. Tazminat hukuku alanında tazminat davası avukatı, tazminat davalarını ilgili mahkemelerde takip etmektedir.

Tazminat Hukuku Kapsamında Tazminat Davaları

Tazminat hukuku bir çok alanda yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. İlk olarak kişiler hukukunda karşımıza çıkan tazminat davaları 3’e ayrılır. Maddi tazminat, manevi tazminat ve vekaletsiz iş görme şeklinde ortaya çıkar.

Maddi Tazminat Davası

Bir kimsenin kişilik haklarının ihlali üzerine maddi tazminat davası açabilmesi için maddi zararın, hukuka aykırılığın, kusurun, zarar ile davranış arasında illiyet bağının mevcut olması gerekir. Zarardan kasıt burada hukuka aykırı saldırı sonucu zarar olmalıdır.

Manevi Tazminat Davası

Tazminat hukukunda Kişilik haklarının zedelenmesi halinde manevi tazminat talep edilir. Manevi tazminat davasının şartları, saldırının haksız olması manevi bir zararın varlığı illiyet bağı  ve kişisel menfaatlerin saldırıya uğraması şartları aranmaktadır.

Vekaletsiz İş Görme

Tazminat hukukunda Vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan davanın açılabilmesi için failin kişilik haklarına saldırı sonucu elde ettiği kazancın, mağdurun elde etmek istemediği ya da elde edemeyeceği bir kazanç olması gerekir. Vekaletsiz iş görmeye göre açılacak davayı maddi tazminat davasından ayıran kıstas budur.

Nişanlanmanın Sona Ermesin Halinde Tazminat

Tazminat hukukunda Nişanlanmanın sona ermesi halinde haklı sebeple nişanın bozulması durumunda maddi ve manevi tazminat davası açılmaktadır. Maddi tazminat ; nişanlanmanın tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmiş olduğu , maddi bir zararın mevcut olduğu , davalının nişanın bozulmasında kusurlu olduğu ,zararın nişanın bozulmasından kaynaklandığı durumda talep edilir.  Manevi tazminat ise ; nişanlanma akdi tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmiş olmalı , kişilik hakları ihlal edilmiş olmalı , davalı zararın doğmasında kusurlu olmalı , tazminat talep edenin ise kusuru bulunmamalıdır.

Boşanma Davasında Tazminat

Tazminat hukukunun bir dalı da Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesidir. Boşanmada kusuru daha az olan taraf maddi tazminat talebinde bulunabilir. Tazminat hukukunda Tazminat isteyenin boşanma yüzünden bir zarara uğraması gerekir. Tazminat ödeyecek taraf kusurlu olmalıdır.  Manevi tazminatı ise, kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf manevi tazminat talep edebilir. Diğer taraf kusuru ile boşanmaya sebebiyet vermiş olmalıdır. Manevi tazminat talep edecek kişinin bir manevi zararı bulunmalıdır.

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat hukuku avukatı denildiğinde aklımıza ilk gelen şey maddi tazminat ve manevi tazminat talebidir. Maddi tazminat kanundaki özel hükümlerin şartları gerçekleşirse istenebilecektir. Eğer maddi tazminatın talep edilebileceğine ilişkin olarak özel bir hüküm öngörülmemişse ,maddi tazminat genel hükümlere göre talep edilir. Yani haksız fiile veya şartları varsa borca aykırılık hükümlerine göre tazminat hukuku avukatı tazminat talep edilir.

Tazminat hukuku avukatı destekten yoksun kalma tazminatının istenmesinde siz müvekkillerimize yardımcı olacaktır. Nişanlılardan birinin öldürülmesi halinde, diğer nişanlı üçüncü kişilerden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Çünkü nişanlının ölümü ile sağ kalan nişanlı eş, müstakbel eşin desteğini kaybetmiştir.

Sağ kalan nişanlı, nişanlısının ölümünden sorumlu olan kişiye manevi tazminat davası açılmasını tazminat hukuku avukatından talep edebilir.

Tazminat Davası Avukatı

Tazminat davası avukatı nişanlanma durumu söz konusu ise nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl geçmesi ile zamanaşımına uğrar. Maddi tazminat talebini sadece nişanlı taraf değil, onun ana babası veya onlar gibi hareket eden kimseler de isteyebilir.

Tazminat hukuku avukatından manevi tazminat talebi nişanın sona ermesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Yoksa dava zamanaşımına uğrayacaktır. Dava açılmışsa tazminat hukuku avukatı hakimden uygun bir tazminata hükmetmesinin talep edecektir. Tazminata sadece para olarak karar verilebilir.

Boşanma hukukunda maddi ve manevi tazminatın ödenme şekilleri farklılık göstermektedir. Şöyle ki ; maddi tazminat irat şeklinde ödenebilir. Ancak manevi tazminatın irat şeklinde ödenmesi mümkün değildir.

Tazminat hukuku avukatı maddi ve manevi  tazminat talep eden müvekkilin kusuruna , zararına , aradaki illiyet bağına dikkat ederek maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunacaktır at https://rwitherspoon.com/.

Tazminat Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Avukat Nida KUTTAŞ

Önerilen Haber

Nafaka Davası ve Nafaka Avukatı

Nafaka Davası Avukatı ve Nafaka Çeşitleri

Boşanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra eşlerin barınma ve geçimi için alınacak bir takım tedbirlerden …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşanma Avukatı Ankara Eşya Depolama Evden eve nakliyat Sigortalı Evden eve nakliyat ümitköy eşya depolama